Ydelser

 • Fastlægger strategien for dit forsvar.
 • Forsvarer dig i byret, Landsret og Højesteret.
 • Bistår dig under afhøringer hos politi og SKAT.
 • Iværksætter yderligere efterforskning.

Erfaring

 • 15 års erfaring med straffesager.
 • Møderet for Landsret (L) og Højesteret (H).
 • 10 års undervisning i strafferet på universitetet, Handelshøjskolen og på kurser for andre forsvarsadvokater.
 • Forfatter til strafferetlige artikler i fagtidsskrifter, bl.a. Ugeskrift for Retsvæsen og Tidsskrift for Kriminalret.
 • Født i 1973, cand.jur. fra Aarhus Universitet 1999.

Søren Mellison Eriksen,
advokat

 • Født 1980.
 • Cand. jur fra Københavns Universitet, 2008.
 • 7 års erfaring med straffesager.
 • Advokatfuldmægtig i Advokatfirmaet Kåre Pihlmann, 2010-2011.
 • Advokat 2011 og siden ansat i Advokatfirmaet Kåre Pihlmann.
 • Specialiseret i strafferet og procedure

Mobil: 5353 5014
Mail: se@forsvarsadvokat.info

Advokat Søren Eriksen

Klientoplysninger

Alle henvendelser er underlagt fuldkommen tavshedspligt og diskretion.

Advokat Kåre Pihlmann er beskikket af Justitsministeriet og beneficeret forsvarer ved Københavns Byret og Østre Landsret.

Advokat Kåre Pihlmann er medlem af Advokatsamfundet, Højesteretsskranken, Landsforeningen af Forsvarsadvokater og European Criminal Bar Association (ECBA).

Forsvarersalær fastsættes af domstolene efter faste retningslinjer. Du kan hente domstolenes salærtakster her. Grundtaksten for alle advokater er i øjeblikket 1.700 kr. + moms pr. time (2.125 kr. inkl. moms).

Advokatfirmaet Kåre Pihlmann er ansvarsforsikret hos Alm. Brand.

Kontakt

Dit navn *

Din e-mail *

Emne

Din besked

Summary
Photo ofKåre Pihlmann
Name
Kåre Pihlmann
Nickname
(Forsvarsadvokat)
Website
Job Title
Forsvarsadvokat
Company
Advokatfirmaet Kåre Pihlmann
Nyhavn 12, 1051 København K,